Stage

Bij De Zorggroep zijn er volop mogelijkheden om stage te lopen, werkervaring op te doen of je te oriënteren op een functie in de zorg, maar ook voor het doen van schoolopdrachten. We zijn een erkend leerbedrijf. We bieden stageplekken voor onder andere BOL- en BBL-opleidingen. Je bent zo verzekerd van een waardevolle stageplaats met een goede aansluiting tussen theorie en praktijk. Wij  hebben deze mogelijkheden:  

  • Bij cliënt(en) thuis;  
  • In kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie;
  • In kleinschalige woonvormen voor ouderen met lichamelijke aandoeningen;   
  • In de revalidatiezorg;  
  • In de paramedische dienst;  
  • Medisch cluster (coschappen, GZSP, PA, keuzestage AIOS (SBOH), HAIO (SBOH)
  • In de zorgcommunicatie technologie;
  • Op diverse ondersteunende gebieden, zoals bij Innovatie, Inkoop, Bouw & Huisvesting, HR of bij een van de administratieve afdelingen.  

Erkende stageplaats of werkervaringsplek

Heb je interesse in een van de vele mogelijkheden bij De Zorggroep? Of heb je vragen over een stageplaats. Neem dan contact op en stuur een mail naar: stage@dezorggroep.nl