Disclaimer

Je kunt de website van De Zorggroep bezoeken zonder persoonlijke gegevens vrij te geven. Vul je jou persoonsgegevens in bij het aanvragen van informatie, of abonneer je jezelf op een nieuwsbrief, dan worden deze gegevens enkel voor dit doel gebruikt. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Website
Aan de inhoud van alle webpagina’s van De Zorggroep is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De Zorggroep aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Links naar externe sites
Op de webpagina’s van De Zorggroep bevinden zich links naar externe websites. De Zorggroep is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Links naar De Zorggroep (
www.werkenbijdezorggroep.nl)
Linken naar pagina’s van De Zorggroep is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat De Zorggroep toestemming verleende waar dit niet het geval is. De juiste link is: http://www.werkenbijdezorggroep.nl, met als officiële beschrijving De Zorggroep.

Doorlinken naar pagina’s binnen de site van De Zorggroep is toegestaan onder voorgenoemde voorwaarden.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van De Zorggroep en op de logo’s van de organisatie rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorgaande schriftelijke toestemming van De Zorggroep, tenzij nadrukkelijk is aangegeven dat informatie vrij is voor publicatie.

English version
The information contained in this message may be confidential and is exclusively directed to the addressed party. If you are an unintended recipient of this message, you are requested kindly to return the message, remove it from your files, and not make use of the contents of the message. The employer of the sender, De Zorggroep, disclaims all responsibility for any damage resulting from this message. In addition, De Zorggroep disclaims all responsibility for any damage resulting from personal email messages sent by its employees.