Doelgroepen

Wij bieden zorg aan iedereen die dat nodig heeft. Dit doen we op onze vele woon- en zorglocaties, maar ook bij onze cliënten thuis. Zo werken we bijvoorbeeld met en voor de volgende doelgroepen:

Ouderen met lichamelijke problemen:
met het ouder worden, komt een opeenstapeling van lichamelijke (en soms psychische) problemen vaak voor waardoor zelfstandig wonen niet meer gaat en er ondersteuning en medische zorg nodig is.

Ouderen met dementie:
dementie is een ziekte die veel impact heeft en kan samengaan met onbegrepen gedrag zoals angst, ernstige onrust of agressiviteit.

Mensen met dementie op jonge leeftijd:
dementie op jonge leeftijd (tussen de 40 en 65 jaar) is zeer ingrijpend voor zowel de persoon met dementie als voor de familie. Het omgaan met deze ziekte vergt veel van hen en daarbij is ondersteuning nodig.  

PG plus:
richt zich op mensen met dementie in een vergevorderd stadium, van wie het gedrag soms moeilijk te begrijpen is en communiceren een uitdaging kan zijn.

Mensen met niet-aangeboren-hersenletsel:
we spreken van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) als er in de loop van iemands leven schade aan de hersenen ontstaat. Bijvoorbeeld door een verkeersongeluk of beroerte.

Gerontopsychiatrie:
zorg voor ouderen die problemen hebben op het gebied van angst, stemming en persoonlijkheid.

Multidisciplinair samenwerken

We werken multidisciplinair. Dat is onze kracht om de juiste zorg en behandeling te bieden. Vanuit Positieve Gezondheid werken diverse expertises nauw samen. Van zorgprofessionals tot behandelaren, zoals: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, psychologen, welzijnsmedewerkers, maatschappelijk werkers en specialisten ouderen geneeskunde.