Stage

Binnen De Zorggroep zijn er volop mogelijkheden om stage te lopen, werkervaring op te doen of je te oriënteren binnen de zorg. Maar ook voor vrijwillige stages of het doen van schoolopdrachten kun je terecht bij De Zorggroep. Je vindt onder andere mogelijkheden:

  • Bij de cliënt(en) thuis;
  • In verpleeg- en verzorgingshuizen;
  • In kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie;
  • In kleinschalige woonvormen voor ouderen met lichamelijke aandoeningen; 
  • In de revalidatiezorg;
  • In de paramedische dienst;
  • Op diverse ondersteunende gebieden, zoals bij afdeling Inkoop, afdeling Marketing, PR & Communicatie, afdeling Bouw & Huisvesting, afdeling HR of bij een van de administratieve afdelingen. 

Voor al deze aanvragen kun je gebruik van het aanvraagformulier dat je hier vindt of door hiernaast op de knop 'Aanmelden stage' te klikken. Wij gaan dan voor jou op zoek naar een geschikte en erkende stageplaats of werkervaringsplek binnen onze organisatie.

© 2021 De Zorggroep | Algemene Voorwaarden | Privacy

© 2021 De Zorggroep | Algemene Voorwaarden | Privacy