Sectoren

kom soep

Sector Wonen

Wanneer thuis wonen écht niet meer gaat, kunnen cliënten terecht in één van de vele woonzorglocaties van De Zorggroep. Voor iedereen met een Wlz-zorgindicatie hebben we de juiste match vertrouwd dichtbij. Aan zowel mensen met dementie als ook mensen met fysieke problemen, bieden wij persoonlijke zorg in één van onze kleinschalige woonzorglocaties in Midden- en Noord-Limburg. 

op fiets vierkant

Sector Thuis

In de sector Thuis leveren we zorg en ondersteuning aan cliënten die zelfstandig wonen in hun eigen vertrouwde woning. Wij dragen bij aan het zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Onze wijkverpleging biedt 24 uur per dag, 7 dagen per week zorg aan deze cliënten. Dit kan lichte tot zware zorg zijn. Maar ook Ondersteuning Thuis kan uitkomst bieden. Bijvoorbeeld met thuisbegeleiding, dagbesteding of mantelzorgondersteuning. Zo krijgt de cliënt weer grip op zijn/haar eigen leven. 

kimroufs_zorggroep_dag1_zorghotelroermond-55

Sector Expertise

Expertise is een verzamelnaam voor de verschillende vakgroepen, behandelaren en specialismen binnen De Zorggroep. Expertise bestaat uit Expertise en Behandeling, Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) en Wetenschap en onderzoek.

auxpark rode bal (gebruikt)

Sector Ondersteunende Dienst (OD)

Binnen de sector Ondersteunende Dienst zijn er organisatie breed verschillende teams werkzaam, die medewerkers ondersteunen bij hun werkzaamheden en zorgen dat randvoorwaarden voor een goede zorgverlening geregeld worden. Hier vind je o.a. de afdelingen Cliëntservice (Zorgbemiddeling en Cliëntadministratie), HR (personeelszaken/ opleidingen), ICT, Facilitair en Financieel. 

mimakker handen 1

Stafafdelingen

  • Concerncontrol 
  • Bestuursondersteuning
  • Marketing & Communicatie 
  • Innovatie 
  • Vastgoed 
kimroufs_zorggroep_dag2_1709-43 Bergh