Vrijwilligerswerk bij cliënten in de thuissituatie


Wilt u vrijwilligerswerk doen in de thuissituatie bij onze cliënten, dan zijn er diverse mogelijkheden. Onze diensten bestaan uit Vrijwillige Thuishulp, Maatje op Maat, Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg en Hulp bij Dementie.

Vrijwillige Thuishulp

in de gemeente Nederweert en Roermond

De ondersteuning van onze Vrijwillige Thuishulp is vergelijkbaar met de steun die u krijgt van huisgenoten, familie, vrienden en kennissen. Wij begeleiden en assisteren u thuis bij de dagelijkse activiteiten zoals handwerken, wandelen of de krant (voor)lezen, begeleiden u naar een ziekenhuisafspraak, het samen onderzoeken van de mogelijkheden tot contact in nabije omgeving, bieden gezelschap of maken een alledaags praatje. Hierdoor kan de mantelzorger even tijd voor zichzelf hebben. De vraag van u als hulpvrager of mantelzorger staat hierbij centraal.


Hulp bij Dementie

in de gemeente Nederweert en Roermond

Bij dementie verstoren geheugenproblemen het dagelijks leven. Met de inzet van een gespecialiseerde dementievrijwilliger bieden wij aanwezigheidshulp en ondersteuning bij dagelijkse activiteiten. Dit doen we bij dementerenden thuis. Zo gaan we bijvoorbeeld mee winkelen, wandelen en maken we een gezellig praatje. Daarnaast fungeren we als 'gesprekspartner' voor de mantelzorger en bieden we emotionele ondersteuning.


Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg

in Noord- en Midden-Limburg

Ondersteuning voor mensen (en hun mantelzorgers) die in de laatste levensfase verkeren. Onze gespecialiseerde vrijwilligers ondersteunen u door het bieden van gezelschap, aanwezigheidshulp en emotionele steun. Tevens kunnen zij helpen bij lichte lichamelijke verzorging. De mantelzorg kan hierdoor tijd voor zichzelf hebben en ook praktische steun ervaren.
> Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg

Maatje op Maat

Gemiddeld één keer per week ondersteunt u mensen die een tekort aan sociale contacten hebben door samen activiteiten te ondernemen en leun-en-steun contact te bieden en/of samen de contacten in de buurt opbouwen. Veelal zijn er ook lichamelijke beperkingen, maar deze staan niet op de voorgrond van het contact. Samen praten en iets ondernemen staat centraal.

Ouderenwerk Roerdalen

in alle zes de kerndorpen

Werkt u als vrijwilliger liever in groepsverband dan individueel in een thuissituatie, dan is het werken bij een huiskamerproject of eetpunt binnen Roerdalen misschien iets voor u. Ook als u goed bent in het ordenen van post en administratie, dan kunt u bij ouderenwerk Roerdalen terecht. 


Meer weten?

Wilt u een beroep doen op vrijwilligerszorg, vrijwilliger worden in een thuissituatie of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons secretariaat 088 6102 000 (maandag en donderdag) of de Klantenservice: 088 61 088 61.

Onze vrijwilligerscoördinatoren 

voor vrijwilligerswerk bij cliënten thuis


Gemeente Roermond

Roos van Kessel, voor Maatje op Maat of Vrijwillige Thuishulp

06-44349540

roos.van.kessel@dezorggroep.nl

Midden-Limburg VPTZ

Josefien Hoeben

06-44349810

josefien.hoeben@dezorggroep.nl

  


Gemeente Roermond

Sandra Hermans, voor hulp bij dementie

06-53289429

Sandra.hermans@dezorggroep.nl

Gemeente Roerdalen

Roos van Kessel

06-44349540

roos.van.kessel@dezorggroep.nlGemeente Nederweert

Sandra Hermans, voor hulp bij dementie of vrijwillige thuishulp

06-53289429

Sandra.hermans@dezorggroep.nl
©  2018 De Zorggroep  | Algemene Voorwaarden | Privacy

 

2018 De Zorggroep  | Algemene Voorwaarden | Privacy