Regionaal projectleider Advance Care Planning

CategorieAndere functies
ExpertisegebiedSomatische zorg, Dementiezorg, Wijkverpleging
StandplaatsNoord-Limburg
Type contractBepaalde tijd
Minimaal aantal uur18
SalarisFWG 60
Reageer voor20/06/2023
De ontwikkelingen in de zorg maken het belangrijk om vandaag al te praten over morgen. Kom jij met een regionaal plan van aanpak op het gebied van advance care planning en ga je dit samen met de ketenpartners implementeren?

Wat ga je doen?

Om passende zorg en ondersteuning op de juiste plaats en het juiste moment mogelijk te maken hebben zeven organisaties in de regio Noord-Limburg de handen ineen geslagen: Cohesie, VieCuri Medisch Centrum, Proteion, Vincent van Gogh, De Zorggroep, Ambulancezorg Limburg en Adelante. Samen zijn zij een regionaal programma gestart om de opgaven waar de regio voor staat aan te pakken. Vanuit vier programma’s werken de organisaties gezamenlijk aan oplossingen om zorg en ondersteuning voor de inwoners van de regio, voor nu en in de toekomst, toegankelijk en beschikbaar te houden en op een juiste manier in te richten.

Programma 1 Arbeidsmarktproblematiek

Voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten vinden, binden en boeien voor de zorgorganisaties in de regio.

Programma 2/3 Toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg

Regionaal zicht op beschikbare capaciteit en verlagen van onnodig hoge zorgkosten in de regio met specifieke aandacht voor de doelgroep ouderen met een kwetsbaarheid.

Programma 4 Regionale digitale zorg

Digitalisering en technologische ontwikkeling als fundament en belangrijke driver voor de opgaven in de regio.

Programma 5 Leefstijl en ervaren gezondheid

Leefstijl verbeteren en inzetten als preventie en het gedachtegoed van positieve gezondheid in praktijk brengen.

Ieder programma heeft een programmamanager en wordt vertegenwoordigd door een sponsorbestuurder. Voor programma 2/3, onder leiding van De Zorggroep, zijn we op zoek naar 0,5 FTE ervaren projectleiding, in eerste instantie voor de duur van 1 jaar. Als projectleider stel je projectplannen op, bewaak je de voortgang en rapporteer je aan de programmamanager en het Tactisch overleg Ketenzorg (bestaande uit het tweede echelon van de deelnemende organisaties) over de voortgang. De resultaten worden door de Stuurgroep Ketenzorg (bestaande uit de bestuurders van de deelnemende organisaties) gemonitord. Je bent inzetbaar op het thema: Advance Care Planning (ACP).

Advance Care Planning, wat houdt het in?

Advance Care Planning – ook wel proactieve zorgplanning genoemd – stelt burgers, patiënten, cliënten in staat om hun wensen ten aanzien van toekomstige behandeling en zorg vroegtijdig bespreekbaar te maken. Oftewel: vandaag te praten over morgen. Hoe wil je oud worden, welke wensen en verwachtingen heb je en wat kun je nu al regelen om straks prettig oud te worden. Een thema waar meerdere partners (individueel) al mee aan de slag zijn. Door de samenwerking op dit thema te versterken en initiatieven op elkaar af te stemmen kan Advance Care Planning in de regio geïmplementeerd worden en daadwerkelijk bijdragen aan de opgave om zorg toegankelijk en beschikbaar te houden. Met name op de tijdigheid van het gesprek en de informatieoverdracht is winst te behalen.

De opdracht voor de projectleider is om te komen tot een regionaal plan van aanpak met aandacht voor:

  • Wat gebeurt er al op het gebied van ACP (ook in relatie tot regioprogramma 4 en de campagne ‘Praat vandaag over morgen’) waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen vroege ACP (burger in regie over het eigen leven) en late ACP (in de laatste levensfase). Voor wat betreft late ACP wordt actief verbinding gelegd met het Netwerk palliatieve zorg Noord-Limburg.
  • Welke mogelijkheden voor verbreding in de regio zien we/waar zit de meerwaarde van verbreding waarbij in ieder geval gedacht wordt aan gezamenlijke bijeenkomsten voor professionals om in gesprek te gaan over zinnige zorg, gezamenlijke scholingen en het borgen van informatieoverdracht.
  • Wat hier voor nodig is. Denk aan personele capaciteit, betrokkenheid vanuit de verschillende organisaties, financiën, ICT-(infra)structuur, uitwisseling tussen (zorg)professionals, uitwisseling tussen burgers en (zorg)professionals etc. inclusief tijdspad,

én het daadwerkelijk realiseren van bovenstaand.

Recruiter Sharon Lubbers

Heb je nog vragen?

Neem contact op met...

Sharon Lubbers

Deel deze vacature:

Hoe zorgen wij voor jou?

Je komt in dienst bij De Zorggroep maar vervult de rol van projectleider voor de samenwerkende partijen in de regio Noord-Limburg. Je rapporteert direct aan de programmamanager en het Tactisch overleg Ketenzorg. Als regioprojectleider bieden wij je in eerste instantie een contract aan voor de duur van 1 jaar. De omvang van het dienstverband bedraagt gemiddeld 18 uur per week en je wordt ingeschaald op basis van de cao VVT in FWG 60. Deze functie kan eventueel gecombineerd worden met de functie “Regionaal projectleider Integraal Capaciteitsmanagement” die ook vacant is binnen regioprogramma 2/3.

Boven op je salaris ontvang je:

  • Vakantiegeld (8%) en een vaste eindejaarsuitkering (8,3%).
  • Interessante secundaire voorwaarden zoals een fietsplan, fitnessplan en de mogelijkheid om verlofuren te kopen of verkopen.
  • Korting op (zorg)verzekeringen en goedkope uitjes via het “weg-na-het-werk”-programma.
  • Toegang tot de Werkwijzerwinkel van De Zorggroep met oplossingen om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven.

Wat maakt jou de juiste regionaal projectleider Advance Care Planning?

  • Je hebt een HBO of academisch werk- en denkniveau;
  • Kennis van de regio en van de zorg- en welzijnssector;
  • Je bent in staat diverse projecten te leiden en hebt ervaring in het aansturen van projecten die vanuit samenwerking zijn ontstaan;
  • Je hebt een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen, machtsverdeling, besluitvorming en samenwerking binnen het regionale verband;
  • Je weet relevante ontwikkelingen, initiatieven en projecten in de regio aan elkaar te verbinden;
  • Je hebt oog voor de verschillende belangen van onze samenwerkingspartners;
  • Je bent in staat om een keur aan scenario’s overtuigend te presenteren en potentiële veranderingen in gang te zetten;
  • Je werkt gestructureerd en kunt ideeën tot concrete uitwerking brengen.

Enthousiast geworden?

We ontvangen je sollicitatie graag voor 20 juni. Eerst nog een aantal aanvullende vragen? Dan kun je contact opnemen met programmamanager Lotte Verdellen: lotte.verdellen@dezorggroep.nl.

Tijdens de procedure kunnen je sollicitatiegegevens beoordeeld worden door externe partijen.

De Zorggroep

Werken bij De Zorggroep

Werken bij De Zorggroep betekent een betekenisvolle invulling geven aan het leven van kwetsbare mensen en bijdragen aan de lokale samenleving. Samen met jou durven we te kijken naar wat past bij jou en wat jouw plek binnen De Zorggroep kan zijn.

Samen begint met jou.

Als grootste zorgaanbieder in Noord- en Midden-Limburg bieden wij een breed aanbod van diensten. Met thuiszorg en vele woon- en zorglocaties bieden we ondersteuning, zorg en specialistische behandeling aan iedereen die dat nodig heeft. Werken vanuit Positieve Gezondheid staat bij ons centraal. Dat betekent dat het accent niet op de ziekte of beperking ligt, maar op de mensen zelf: op hun veerkracht en hun mogelijkheden. Wij willen bijdragen aan een vitale gemeenschap, waarin mensen zelfredzaam en bovenal gelukkig zijn. Samen met 5500 medewerkers en onze 2300 vrijwilligers zetten we ons dagelijks in voor dit ideaalbeeld. Onze medewerkers willen iets voor een ander kunnen betekenen. Daarom bieden wij talloze mogelijkheden waarin ze zowel zichzelf als het vak kunnen ontwikkelen. Op deze manier kunnen medewerkers ook echt datgene doen waar hun hart ligt.

Recruiter Sharon Lubbers

Heb je nog vragen?

Neem contact op met...

Sharon Lubbers

Deel deze vacature: