Miranda Hurkmans
Wijkverpleegkundige 

“Dagelijks met erg veel plezier!”


“Het is in 2016 twintig jaar geleden dat ik afstudeerde aan de HBO-V en een speld kreeg met de titel verpleegkundige erop. Bijna twintig jaren waarin het mogen zorgen voor mensen voor mij altijd centraal heeft gestaan. Nieuwe ontwikkelingen, bezuinigingsmaatregelen en herziende visies hebben er niet toe kunnen leiden dat mijn zorghart minder snel ging kloppen. Werken als wijkverpleegkundige doe ik dagelijks met erg veel plezier!

Een onderdeel van mijn werk is palliatieve zorg. Mogen zorgen voor mensen in de laatste fase van hun leven is en blijft bijzonder. Dat mensen je hiervan deel laten uitmaken, ervaar ik niet als een vanzelfsprekendheid, het is een voorrecht. Samen met collega’s, mantelzorgers en andere disciplines zoals huisartsen en ook vrijwilligers er zorg voor dragen dat de cliënt in kwestie de gewenste zorg en aandacht krijgt. Mensen willen steeds meer in hun eigen vertrouwde omgeving in nabijheid van hun familie kunnen sterven. Binnen De Zorggroep is hier veel extra aandacht voor. Palliatieve thuiszorgprojecten met huisartsen en vakgroep-bijeenkomsten zijn goed georganiseerd.

Samen met 14 collega’s werk ik nu in de wijken Boshoven en Laar in Weert en zorgen we voor mensen in alle leeftijden van velerlei culturen. Dat de wijkverpleegkundige sinds 1 januari 2015 weer mag indiceren is erg fijn. Het maakt de betrokkenheid bij de zorgverlening nog groter en is een onderdeel dat simpelweg bij de wijkverpleegkundige hoort. Mensen kunnen verplegen, samen met hun mantelzorgers en een steentje bijdragen aan hun lichamelijk psychisch en sociaal welbevinden, ik hoop het nog lang te mogen doen!”

© 2018 De Zorggroep | Algemene Voorwaarden | Privacy

© 2018 De Zorggroep | Algemene Voorwaarden | Privacy