Sollicitatieprocedure

Binnen De Zorggroep hanteren we een aantal duidelijke afspraken voor de invulling van vacatures. Bijvoorbeeld over voorrangsregels voor bepaalde groepen kandidaten, maar ook over de manier waarop we kandidaten informeren.

Hieronder wordt een aantal aspecten nader toegelicht.

 

Voorrangsregels

Bij het invullen van vacatures binnen De Zorggroep wordt, op grond van de voorrangspositie van bepaalde groepen (oud-)medewerkers de volgende volgorde aangehouden:

1) Herplaatsingskandidaten vanuit het Sociaal Plan;
2) Mobiliteitskandidaten vanuit het Sociaal Plan én re-integratiekandidaten op basis van de Wet 
    Verbetering Poortwachter;
3) Interne kandidaten;
4) Externe kandidaten.

 

Reactietermijn voor sollicitaties

Zodra de reactietermijn voor een vacature verstreken is, is deze vacature niet meer zichtbaar op de website.

 

NVP Sollicitatiecode

De Zorggroep conformeert zich aan de richtlijnen van de NVP sollicitatiecode. De volledige tekst van deze code vind je hier.