Christel Jacobs
Gespecialiseerd verpleegkundige

"Cliënten moeten blindelings op ons kunnen vertrouwen"


"In 1998 werd de basis gelegd voor een gespecialiseerd team. Er was behoefte aan infuuszorg in de thuissituatie, zodat patiënten eerder het ziekenhuis konden verlaten. Vanuit de wijkteams werden 13 verpleegkundigen geschoold in medisch technische handelingen. Uiteindelijk werd de specifieke zorgverlening losgekoppeld van de wijk en ondergebracht in een apart team. Het is pittig werk. Je moet ervoor in de wieg gelegd zijn en een thuisfront hebben dat dit mogelijk maakt. Het Team Gespecialiseerde Verpleging is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar en inzetbaar. 

Cliënten moeten blindelings op ons kunnen vertrouwen. Het gaat niet alleen om de technische handelingen. Er is ook een sociale kant. Iedere thuissituatie is anders, ieder mens is anders. Het is mooi als je het vertrouwen kunt winnen, als mensen uit zichzelf verhalen vertellen, als er samen gelachen wordt. Soms wordt 80% van mijn cliënten niet meer beter, soms is het net andersom en wordt 80% wel beter. Patiënten worden sneller uit het ziekenhuis ontslagen en komen eerder thuis met steeds complexere zorgvragen. Het vraagt  meer van ons als gespecialiseerd verpleegkundige.

Ik werk nauw samen met mijn collega’s. We zijn amper op kantoor. Heel veel overleg gaat digitaal of telefonisch. Je zorgt altijd dat je goed voorbereid naar een cliënt gaat. Check en dubbelcheck, we laten niets aan het toeval over. Ook de samenwerking met andere zorgverleners is belangrijk: met de huisarts, die meestal de regie heeft, de specialist, de apotheker en de verzorgende.  Ik zou mijn  werk voor geen goud willen missen. Als klein meisje wilde ik al de verpleging in. Het is een fantastisch beroep. Je krijgt er zoveel voor terug. Ja, het is misschien wel een roeping.”

© 2018 De Zorggroep | Algemene Voorwaarden | Privacy

© 2018 De Zorggroep | Algemene Voorwaarden | Privacy