Marc Janssen 

Verpleegkundige Kwaliteit en Veiligheid Zorghotel Roermond 


Een vriend van mijn ouders vertelde vroeger vaak over zijn belevenissen als ambulance-verpleegkundige. Dit heeft mij geïnspireerd om ook verpleegkunde te gaan studeren. Tijdens mijn opleiding ben ik begonnen in het verzorgingshuis in het dorp waar ik toen woonde. Het werken met ouderen boeide me. Ik vind het fijn om een bijdrage te kunnen leveren aan het fijner maken van hun (toch vaak eenzame) leven en hen te ondersteunen in het vormgeven van hun dagelijks leven. Heel mooi om te zien als een bedlegerige cliënt weer opknapt na een ziekte en dat hij of zij je dan een half jaar later lopend komt bedanken voor de zorg die ik heb geleverd. De dankbaarheid die je hiervoor terug krijgt is onbeschrijflijk. Hoewel sommige cliënten soms even moeten wennen dat ze een man naast zich krijgen die helpt, zijn de reacties toch positief. Cliënten geven aan dat ik rust met me meebreng.

Bij De Zorggroep kun je je goed ontplooien. In de 12 jaar dat ik hier werk heb ik in nagenoeg alle settings gewerkt en zo ‘mijn plekje’ gevonden. Ik word ondersteund in mijn persoonlijke ontwikkeling, waardoor ik mij verder kan ontplooien in mijn beroep. En ondanks dat het een grote organisatie is, ervaar ik dagelijks de hartelijkheid van al mijn collega’s, van directe zorgmedewerkers tot directeuren.

Er zouden wel wat meer mannelijke collega’s in de zorg mogen komen werken. Zij hebben toch vaak een net iets andere kijk op zaken dan vrouwen en kunnen zo de balans in een team meer in evenwicht brengen. 

© 2018 De Zorggroep | Algemene Voorwaarden | Privacy

© 2018 De Zorggroep | Algemene Voorwaarden | Privacy